SIEGLINDE GERTRUDE JOHANNA GISHOLT

Stilling: . Fødselsår: 1946 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i KILEBYGDA OG SOLUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste