SIEGLINDE GERTRUDE JOHANNA GISHOLT

Stilling: . Fødselsår: 1945 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i SOLUM SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste