10

ØYVIND TEPPEN LIEN

Stilling: Produksjonsarbeider. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HERADSBYGD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
OLE JACOB OPBERGET f. 1972, Avd.leder
2
ARILD LARSEN f. 1951, Pensjonist
3
LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE f. 1979, Hjelpepleier
4
INGER BØRRESEN KJENDLIE f. 1968, Tekniker
5
RUNE RINDALSHOLT f. 1967, Daglig leder
6
PEER JACOB SVENKERUD f. 1967, Dekan
7
GRETHE STENBRÅTEN f. 1977, Barne- og ungdomsarbeider
8
MARGARETH LYSEGGEN f. 1966, Butikkmedarbeider
9
OLIV SOLLIE f. 1959, Renholder
11
MONA KRISTIN SOLBERG f. 1976, Lege
12
MARIANNE FINDSEN BRØTMO f. 1976, Omsorgsarbeider Heradsbygd