2

ANETT ELSÄSSER BERGE

Stilling: . Fødselsår: 1980 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HISØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste