1

SVANHILD PETRA HUSA

Stilling: . Fødselsår: 1950 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRSKOGBYGDA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste