5

INGVILD SKJÆRVIK

Stilling: . Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRSKOGBYGDA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste