5

INGVILD SKJÆRVIK

Stilling: . Fødselsår: 1966 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRSKOGBYGDA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste