6

RITA RUNDBERGET

Stilling: . Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRSKOGBYGDA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste