4

MONA HÅKEDAL

Stilling: . Fødselsår: 1957 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste