6

MARIA RINGHEIM

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FROLAND KIRKELIGE FELLESRÅD på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste