3

RUTH SKOLEGÅRDEN

Stilling: . Fødselsår: 1942 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRAVBERGET SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste