3

HEIDI PARK

Stilling: Lektor. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BYGDØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

2009 - 2010
Medlem Bygdøy menighetsråd

2010 - 2019
Leder Bygdøy menighetsråd

Utfyllende presentasjon

Jeg tror at vår fine og særegne kirke på Bygdøy vil tjene langt flere mennesker, om kirken blir oppgradert til en standard, som i større grad imøtekommer framtidige generasjoners forventninger og krav.  Min målsetting for kommende periode, vil derfor være, å bidra og arbeide for at Kirken får en universell og mer attraktiv utforming. Kirketomten og uteområdet bør opparbeides på en slik måte, at tilgjengeligheten til og fra kirken til fots bedres, og at den fremstår som mer innbydende. Videre ønsker jeg å få etablert en navnet minnelund på kirketomten, noe som vil være et godt tilskudd til både menigheten og nærmiljøet på Bygdøy.

Andre kandidater på samme liste

1
TANJA ALKAN FAGERHOL f. 1972, Økonomisjef
2
ERIK SAMUELSEN ULLER f. 1997, Student
4
CHRISTINE BREDSDORFF HOTVEDT f. 1975, Skoleleder
5
HANS MAGNUS BORGE f. 1943, Pensjonist
6
LIV TVEDT f. 1948, Pensjonist
7
HENRIETTE BENEDICTE LØNNUM f. 1977, Lærer
8
IRENE FEET f. 1944, Pensjonist
9
MORTEN MOSENG f. 1986, Sivilingeniør
10
KRISTIAN LASSEN f. 1958, Prest
11
LIV ANNIKEN BERG f. 1972, Familie/psyktoterapeut