8

LIV REIDUN ÅDNERAM HEBNES

Stilling: . Fødselsår: 1986 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste