10

ÅDNE KEISERÅS BAKKANE

Stilling: . Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRNES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste