1

RAGNHILD HELENE FAGERÅS

Stilling: . Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØDENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste