1

RAGNHILD HELENE FAGERÅS

Stilling: . Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØDENES SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste