5

BJARTE FLATEN

Stilling: Bedriftsrådgiver. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSANE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg arbeider som senior bedriftsrådgiver i Fana sparebank. Åsane menighet har en stor kontaktflate, og jeg ønsker at vi kan bygge gode fellesskap og formidle evangeliet om Kristus. Vi trenger å gjøre gudstjenesten mer attraktiv for ungdom og utvide den diakonale virksomheten. I tillegg håper jeg at vi kan realisere planene om kirke på Haukås.  

Det er viktig å se saker i sammenheng, her kan jeg bidra med erfaring med organisasjonsspørsmål i menighetsråd og Bergen Kirkelige Fellesråd.

Andre kandidater på samme liste

1
JAN SVERRE STRAY f. 1957, Prosjektleder
2
KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS f. 1985, Kommunikasjonsmedarbeider
3
HÅKON VILHELM BECH-SØRENSEN f. 1953, Pensjonist
4
ÅSE VASSENDEN HETLEBAKKE f. 1972, Sykepleier
6
TERJE BJØRDAL f. 1953, Pensjonist
7
SØLVI ELISE BAUGE f. 1960, Lærer i barneskolen
8
KATO ARILD BAKKEN f. 1956, Pensjonist
9
BERTIL NORMANN SYVERSEN f. 1958, Delvis pensjonist
10
THOR KNUDSEN f. 1957, Distriktsleder salg
11
ØYSTEIN LAUVÅS f. 1979, Medarbeider Obs! Bygg
12
ROLF ARMAND RASMUSSEN f. 1954, Seniorprest
13
TRINE NOREMARK KNAPPSKOG f. 1985, Sykepleier
14
TOR DAVID HANSON f. 1956, Pensjonist
15
TOR VILHELM TYSSELAND f. 1973, Kirketjener