7

SØLVI ELISE BAUGE

Stilling: Lærer i barneskolen. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSANE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

I Åsane menighet er jeg per i dag kirkevert og med i kirkens bønnegruppe. Jeg er opptatt av at barn, unge og voksne skal bli glad i og godt kjent med Bibelen. Søndagsskole, trosopplæring og husfellesskapene tenker jeg er viktige for at mennesker i alle aldre skal få god bibelkunnskap. Jeg er også svært glad for det arbeidet som Åsane menighet gjor for unge med spesielle behov; Konfirmant Pluss og Klubb x'tra.

Jeg håper at min erfaring som lærer, søndagsskolelærer og erfaring fra annet frivillig arbeid kan komme Åsane menighet til gode.

Andre kandidater på samme liste

1
JAN SVERRE STRAY f. 1955, Prosjektleder
2
KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS f. 1983, Kommunikasjonsmedarbeider
3
HÅKON VILHELM BECH-SØRENSEN f. 1951, Pensjonist
4
ÅSE VASSENDEN HETLEBAKKE f. 1970, Sykepleier
5
BJARTE FLATEN f. 1957, Bedriftsrådgiver
6
TERJE BJØRDAL f. 1951, Pensjonist
8
KATO ARILD BAKKEN f. 1954, Pensjonist
9
BERTIL NORMANN SYVERSEN f. 1956, Delvis pensjonist
10
THOR KNUDSEN f. 1955, Distriktsleder salg
11
ØYSTEIN LAUVÅS f. 1977, Medarbeider Obs! Bygg
12
ROLF ARMAND RASMUSSEN f. 1952, Seniorprest
13
TRINE NOREMARK KNAPPSKOG f. 1983, Sykepleier
14
TOR DAVID HANSON f. 1954, Pensjonist
15
TOR VILHELM TYSSELAND f. 1971, Kirketjener