11

ØYSTEIN LAUVÅS

Stilling: Medarbeider Obs! Bygg. Fødselsår: 1979 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSANE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg jobber i Obs! Bygg Åsane, som er en del av Coop. Ellers har jeg interesse for medmennesker og natur. Jeg er opptatt av at folk som hører til Åsane Menighet kjenner seg velkommen i menigheten og at de føler tilhørighet her, sammen med andre.

Jeg har vært aktiv i menigheten i ungdomsarbeid, kor og lydteknikk. Interessen for ungdom i utvikling er fortsatt et viktig engasjement for meg, men jeg ønsker også å bedre tilbudet til menn og kvinner i alderen 25+ som kanskje ikke helt har funnet noen å dele livet med, eller også for par som ikke selv har barn. Også disse er viktige målgrupper som må få muligheten til tilhørighet i kirken. Kirken skal være et sted der alle er likeverdige.

Andre kandidater på samme liste

1
JAN SVERRE STRAY f. 1957, Prosjektleder
2
KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS f. 1985, Kommunikasjonsmedarbeider
3
HÅKON VILHELM BECH-SØRENSEN f. 1953, Pensjonist
4
ÅSE VASSENDEN HETLEBAKKE f. 1972, Sykepleier
5
BJARTE FLATEN f. 1959, Bedriftsrådgiver
6
TERJE BJØRDAL f. 1953, Pensjonist
7
SØLVI ELISE BAUGE f. 1960, Lærer i barneskolen
8
KATO ARILD BAKKEN f. 1956, Pensjonist
9
BERTIL NORMANN SYVERSEN f. 1958, Delvis pensjonist
10
THOR KNUDSEN f. 1957, Distriktsleder salg
12
ROLF ARMAND RASMUSSEN f. 1954, Seniorprest
13
TRINE NOREMARK KNAPPSKOG f. 1985, Sykepleier
14
TOR DAVID HANSON f. 1956, Pensjonist
15
TOR VILHELM TYSSELAND f. 1973, Kirketjener