15

TOR VILHELM TYSSELAND

Stilling: Kirketjener. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ÅSANE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Utfyllende presentasjon

Jeg er utdannet allmennlærer med bachelor i kristendom/menighetspedagogikk. Mange års erfaring i grunnskolen og kirken. Arbeider som kirketjener i Åsane menighet. Fritidsinteresser: Familie, venner, Kiss-fan og sportsentusiast. Leder i Samnanger idrettslag. 

Mitt mål er at Åsane menighet skal være en god og ekte samlingsplass for mennesker i hverdag, fest og sorg. Her skal alle bli sett og kunne komme som de er, med sine erfaringer i livet. Her skal være gode tilbud i alle livsfaser og tilrettelagt for de som har særlige behov. I kirken skal det være rom for både tro og tvil, takk og klage og et sted der alvor og latter går hånd i hånd. Vi skal legge til rette for omsorg, bibellesning, samtaler, undervisning, forkynnelse, bønn, lovsang og mulighet for å ta imot våre to sakramenter, dåp og nattverd.

Jeg er svært opptatt av at kirken både må ha et solid fotfeste i Guds ord (Bibelen) og kulturen og lokalsamfunnet vi lever i. På denne måten kan vi gjøre kirken relevant og legge til rette for at mennesker kan få gode relasjoner og en levende tro på Jesus. Denne troen kan gi oss glede, trygghet og håp om et godt liv sammen med både Han og våre kjære her og nå, og videre frem: håpet om det evige livet. 

Konkret er jeg opptatt av at kirken skal være en så naturlig plass som mulig og vi må skape gode relasjoner til både enkeltmennesker og institusjoner i nærmiljøet. Et tett samarbeid med familier, barnehager, skoler, idrettslag, kulturhus, bedehus osv. er viktig å opprettholde. Vi må aldri bli en "klikk" som fjerner seg fra omverden.

Andre kandidater på samme liste

1
JAN SVERRE STRAY f. 1955, Prosjektleder
2
KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS f. 1983, Kommunikasjonsmedarbeider
3
HÅKON VILHELM BECH-SØRENSEN f. 1951, Pensjonist
4
ÅSE VASSENDEN HETLEBAKKE f. 1970, Sykepleier
5
BJARTE FLATEN f. 1957, Bedriftsrådgiver
6
TERJE BJØRDAL f. 1951, Pensjonist
7
SØLVI ELISE BAUGE f. 1958, Lærer i barneskolen
8
KATO ARILD BAKKEN f. 1954, Pensjonist
9
BERTIL NORMANN SYVERSEN f. 1956, Delvis pensjonist
10
THOR KNUDSEN f. 1955, Distriktsleder salg
11
ØYSTEIN LAUVÅS f. 1977, Medarbeider Obs! Bygg
12
ROLF ARMAND RASMUSSEN f. 1952, Seniorprest
13
TRINE NOREMARK KNAPPSKOG f. 1983, Sykepleier
14
TOR DAVID HANSON f. 1954, Pensjonist