3

BERIT HILDE BRUNCHORST GARMANN

Stilling: Miljøterapeut, pensjonist. Fødselsår: 1951 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TVEIT SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer/Adjunkt m/psykologi, kristendom, musikk og matematikk

1970 - 1971
Psykologi grunnfag, Universitetet i Bergen

1974 - 1975
Kristendom mellomfag, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo

1977 - 1979
Musikk, Årskurs 1 og 2, Bergen Lærerhøgskole

1993 - 1995
Matematikk videreutdanning, deltid, 60 studiepoeng

Verv i kirkelig sammenheng

1994 - 2000
Menighetsrådsmedlem, Årstad menighet, Bergen

1998 - 2000
Medlem i Arbeidsutvalget for Kirkevergen i Bergen

1998 - 2000
Medlem i Bergen kirkelige Fellesråd

2005 - 2008
Menighetsrådsmedlem, Tveit sokn, Askøy

2012 - 2019
Medlem i Gudstjenesteteam i Tveit kirke, Askøy

Satsningsområder

  • Menighetsråd, Gudstjenesteteam
  • Diakoni
  • Fellesskap med mennesker, voksne, eldre, innvandrere

Andre kandidater på samme liste

1
RANDI TORGERSEN f. 1961, Lærer 5310 Hauglandshella
2
FRODE HANUREN f. 1954, Daglig leder 5310 Hauglandshella
4
STEIN ARNE EILERTSEN f. 1965, Familieterapeut 5310 Hauglandshella
5
JO BÅTEVIK f. 1980, Rektor 5310 Hauglandshella
6
THOR ARNE BORLAUG f. 1959, Bussjåfør 5310 Hauglandshella
7
ERITA GANGDAL f. 1974, Kirketjener 5310 Hauglandshella
8
KAREN MARGRETE HUGAAS MYRDAL f. 1965, Inspektør voksenopplæring 5310 Hauglandshella