2

TERJE STRØM

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1945 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØVRE RÆLINGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

Kommunens representant i Rælingen kirkelig fellesråd i 16 år

2011 - 2019
Medlem av menighetsrådet

2014 - 2015
Menighetsrådsleder

2015 - 2019
Fellesrådsleder

Verv i offentlig sammenheng

Sittet i kommunestyret i Rælingen kommune i 35 år

Satsningsområder

  • Ønsker et aktivt utadrettet menighesråd
  • Mer deltakelse i kirken

Andre kandidater på samme liste

1
KJERSTI VIOLA JACOBSEN f. 1971, Lærer
3
JORUN KRISTIANSEN HOX f. 1961, Avdelingsøkonom
4
TORIL HENRIETTE AASSVEEN AAMODT f. 1998, Personlig assistent
5
ODD SAMSTAD f. 1951, Pensjonist
6
HANNE GRIMSTAD f. 1963, Enhetsleder
7
ARNE HJØRNEVIK f. 1947, Pensjonist
8
WENCHE BRIT SVENDSMARK BELE f. 1949, Pensjonist
9
ANNIK MARIE SANDO GRUE f. 1946, Pensjonist
10
ÅSE MOEN AAMODT f. 1949, Pensjonist