8

WENCHE BRIT SVENDSMARK BELE

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1949 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØVRE RÆLINGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

2015 - 2019
Varamedlem i menighetsrådet

Verv i offentlig sammenheng

2003 - 2007
Kommunestyret i Rælingen

2003 - 2011
Komite for helse og sosial

2011 - 2015
Komite for kultur og nærmiljø

Satsningsområder

  • Opptatt av at kirken skal være en åpen og inkluderende kirke

Andre kandidater på samme liste

1
KJERSTI VIOLA JACOBSEN f. 1971, Lærer
2
TERJE STRØM f. 1945, Pensjonist
3
JORUN KRISTIANSEN HOX f. 1961, Avdelingsøkonom
4
TORIL HENRIETTE AASSVEEN AAMODT f. 1998, Personlig assistent
5
ODD SAMSTAD f. 1951, Pensjonist
6
HANNE GRIMSTAD f. 1963, Enhetsleder
7
ARNE HJØRNEVIK f. 1947, Pensjonist
9
ANNIK MARIE SANDO GRUE f. 1946, Pensjonist
10
ÅSE MOEN AAMODT f. 1949, Pensjonist