2

MORTEN GEORG SJØLLI

Stilling: Journalist. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RÆLINGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

1977 - 1981
Medlem av Øvre Rælingen menighetsråd

2003 - 2007
Medlem av Øvre Rælingen menighetsråd

2015 - 2019
Nestleder Rælingen kirkelig fellesråd

2015 - 2019
Nestleder Rælingen og Øvre Rælingen m.råd

Verv i offentlig sammenheng

Har vært engasjert i frivillig arbeid innenfor menighet og

idrett.

Satsningsområder

  • Er spesielt opptatt av å finne ut hvordan vi kan få engasjert enda flere i
  • Rælingens gode mengihetsliv - både ved gudstjenestene og i frivillig arbeid som
  • drives for alle aldersklasser. Mener også det er viktig at kirken spiller på lag
  • med lokalsamfunnet-blant annet ved å videreføre det gode samarbeidet menigheten
  • har med kommunen. Kirken skal synes og kirken skal oppsøkes.

Andre kandidater på samme liste

1
HELENE LERDAHL f. 1979, Sosionom
3
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2003, Student
4
THOMAS NOER f. 1979, Økonomisjef
5
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1999, Salgs og program koordina
6
INGER BEATE OTTERLEI f. 1975, Lærer
7
FRANK WILLY OTTESEN f. 1964, Produktsjef
8
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1967, Barnevernskonsulent
9
MARIT SELMAN f. 1964, Adm.sekretær