6

INGER BEATE OTTERLEI

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1975 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RÆLINGEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem i diakoniutvalget i Rælingen

Medlem i styringsgruppa til MUV (menighetsutvikling)

2011 - 2019
Vara- og medlem Rælingen og Øvre Rælingen menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

av ulike styrer i korps, kor og menigheter.

Har tidligere vært frivillig medarbeider på Romerike

krisesenter, både som vakt og i ulike utvalg.

Styremedlem i Norastiftelsen og medlem i koordinerings-

utvalget. Har vært leder i Tresfjord Janisjar, og medlem

Satsningsområder

  • Opptatt av kirka i møte med mennesker i ulike situasjoner.
  • Brenner for diakoni og utviklingsarbeid.

Andre kandidater på samme liste

1
HELENE LERDAHL f. 1979, Sosionom
2
MORTEN GEORG SJØLLI f. 1959, Journalist
3
MAREN KRISTINE SKOVHOLT f. 2003, Student
4
THOMAS NOER f. 1979, Økonomisjef
5
JULIE MILIANE DEGERDAL f. 1999, Salgs og program koordina
7
FRANK WILLY OTTESEN f. 1964, Produktsjef
8
SIGRID ERLANDSEN RØNNING f. 1967, Barnevernskonsulent
9
MARIT SELMAN f. 1964, Adm.sekretær