1

IVAR SELMER-OLSEN

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Tidligere prorektor ved DMMH

Verv i kirkelig sammenheng

Representant i Kirkelig fellesråd

Tidligere aktiv i TKS og KFUK/KFUM

Tidligere medlem og leder av to andre menighetsråd

2009 -
Medlem av Sverresborg menighetsråd

2012 -
Leder av rådet

Satsningsområder

  • Gudstjenestelivet i menigheten
  • Åpen og utadvent folkekirke
  • En kirke preget av mangfold, inkludering og solidaritet
  • Sosialt ansvar for alle aldersgrupper
  • Kirken i Sverresborg bør utgjøre en forskjell for folks liv.

Andre kandidater på samme liste

2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1967, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1973, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1997, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1958, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1962, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1953, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider