2

CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK

Stilling: Veterinær. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Privatpraktiserende hesteveterinær

Verv i kirkelig sammenheng

2015 -
Medlem i Sverresborg menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Frivillig i Sverresborg menighet

Satsningsområder

  • Satsing på barne- og ungdomsarbeid for å skape tilhøringhet
  • til menighet og kirke fra barna er små.

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1953, Pensjonist
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1973, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1997, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1958, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1962, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1953, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider