3

TERJE ØRNULF SIMONSEN

Stilling: Sivilingeniør. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Prosjektleder i Statens vegvesen

Verv i kirkelig sammenheng

Byggekomiteen for Sverresborg kirkesenter

Menighetsrådet i Rødtvedt menighet

Speiderleder i Byåsen KFUK/KFUM

Verv i offentlig sammenheng

Lagleder/oppmann i Sverresborg fotball

Satsningsområder

  • Gi populære og trosfremmende arrangement til
  • alle aldersgrupper
  • Gudstjenester for alle, hvordan trekke nye til kirka
  • Frivilligheten i menigheten, få med flere bidragsytere
  • Bygge videre på de gode aktivitetene i kirkesenteret

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1952, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1966, Veterinær
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1972, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1971, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1960, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1996, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1967, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1957, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1992, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1961, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1952, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1987, Butikkmedarbeider