4

ANETTE GARSTAD PETTERSEN

Stilling: Helsesøster. Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Helsesøster ved helsestasjon

Verv i kirkelig sammenheng

Medhjelper og frivillig i Sverresborg menighet

Styremedlem i familiekor

Tidligere aktiv i barne. og ungdomsarbeid, særlig kor

Satsningsområder

  • Opprettholde trosopplæringsarbeidet for barn og unge
  • Diakonalt arbeid i menigheten:
  • Legge tilrette fortreffpunkt og gode møteplasser
  • på tvers av generasjoner
  • At menigheten oppleves som raus og inkluderende

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1953, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1967, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1997, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1958, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1962, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1953, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider