5

KNUT SØRBY

Stilling: Professor. Fødselsår: 1971 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

Deltatt med musikk i menighetens gudstjenester

Medlem i menighetens kultur- og gudstjenesteutvalg

2015 -
Medlem i Sverresborg menighetsråd

Satsningsområder

  • Bidra til at Sverresborg kirkesenter fortsatt skal være et
  • viktig samlingssted for mennesker i menigheten.
  • Sikre ressurser til å vedlikeholde kirkesenteret
  • Sikre ressurser til å videreutvikle kirkesenteret

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1952, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1966, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1959, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1972, Helsesøster
6
OLAV STENHAUG f. 1960, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1996, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1967, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1957, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1992, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1961, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1952, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1987, Butikkmedarbeider