6

OLAV STENHAUG

Stilling: Daglig leder. Fødselsår: 1960 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

Medlem av byggekomiteen og Husstyret for kirkesenteret

Tidligere meldem av menighetens gudstjenesteutvalg

Verv i offentlig sammenheng

Fotballtrener i Sverresborg IF

Medlem Fagråd Bygg og anlegg i Næringsforeningen

Styreleder og styremedlem Håndverkerforeningen i Trondheim

Styremedlem i Trondheim Malermesterlaug

Satsningsområder

  • Havstein kirke og kirkesenteret åpent for ALLE
  • Praktisere menighetens visjon
  • Utvikle lavterskeltilbud og nye arrangement
  • Sang- og musikkarbeid på tvers av generasjoner og sjangre
  • Samarbeid med idrettslag og skoler

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1952, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1966, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1959, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1972, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1971, Professor
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1996, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1967, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1957, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1992, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1961, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1952, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1987, Butikkmedarbeider