7

JULIE HOVDAL MJØEN

Stilling: Lærerstudent. Fødselsår: 1997 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærerstudent

Verv i kirkelig sammenheng

Ungdomsleder i Sverresborg menighet

Verv i offentlig sammenheng

Medlem av hovedstyret i Volvo& Alkymisten

Satsningsområder

  • Opprettholde det gode miljøet blant de unge i menigheten
  • Legge tilrette for et godt ungdomsarbeid
  • En raus og inkluderende menighet

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1953, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1967, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1973, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1958, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1962, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1953, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider