8

MICHAEL MARTIN BELSNES

Stilling: forsker. Fødselsår: 1967 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Forsker Sintef

Verv i kirkelig sammenheng

Byggekomiteen for Sverresborg kirkesenter

Kirkelig fellesråd i Trondheim og AU i Kirkelig fellesråd

Medlem og leder i Sverresborg menighetsråd

Styret for Nidarosdomens jentekor

Satsningsområder

  • Sverresborg kirkesenter må utnyttes til aktiviteter for alle aldersgrupper.
  • Havtein kirke som seremonisted må utnyttes til å øke aktiviteten i menigheten.

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1952, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1966, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1959, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1972, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1971, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1960, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1996, Lærerstudent
9
NORA LEVOLD f. 1957, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1992, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1961, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1952, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1987, Butikkmedarbeider