9

NORA LEVOLD

Stilling: Professor. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i offentlig sammenheng

Bladbud for menighetsbladet

Frivillig arbeid i politiske partier og organisasjoner,

ulike styreverv

Satsningsområder

  • Ønsker at Sverresborg skal ha en åpen og raus folkekirke
  • der ulike mennesker kan føle seg hjemme.
  • Ønsker at alle tas imot på en god og innkluderende måte

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1953, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1967, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1973, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1997, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1962, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1953, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider