11

ASTRID SOLLIE

Stilling: Lærer. Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Lærer på Åsveien skole- og ressurssenter

Verv i kirkelig sammenheng

2015 -
Sverresborg menighetsråd

Verv i offentlig sammenheng

Instruktør i dans for barn og voksne

Leder i CISV

Satsningsområder

  • Jobbe for at kirka skal være et sted for alle,
  • der alle kan føle seg velkomne

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1953, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1967, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1973, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1997, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1958, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1953, Pensjonist
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider