12

HALLDIS NERGÅRD

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SVERRESBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Pensjonert journalist

Satsningsområder

  • Engasjement i situasjonen til vanskeligstilte barnefamilier
  • Menighetsarbeidet særlig blant barn og ungdom,
  • retter oppmerksomheten mot skaperverket, mot artenes og klod

Utfyllende presentasjon

Menighetsrådet bør engasjere seg i situasjonen til vanskeligstilte barnefamilier i området enten de formelt tilhører menigheten eller ikke. Er også opptatt av at menighetsarbeidet, særlig blant barn og ungdom, . Om menigheten tar initiativ til turer og naturopplevelser,  kan også det være av stor betydning for mange, gjerne i tilknytning til friluftsgudstjenester

Andre kandidater på samme liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1953, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1967, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1960, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1973, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1972, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1961, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1997, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1968, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1958, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1993, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1962, Lærer
DAVID HØIVIK f. 1988, Butikkmedarbeider