TONE GJERALD

Stilling: Sekretær. Fødselsår: 1959 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i HØYBRÅTEN, FOSSUM OG STOVNER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Datautdanning

Verv i kirkelig sammenheng

Deltatt i forskjellige utvalg og arbeidet frivillig bl.a.

som frivillig medarbeider.

Vært med i menighetsråd, vært klokker og kirketjener.

Verv i offentlig sammenheng

Fagforbundet og verneombud.

Satsningsområder

  • Arbeide for at alle skal føle seg velkommen
  • Videreutvikle tilbudet til barn og unge.
  • Jeg og ønsker å arbeide med teologi.

Andre kandidater på samme liste

ØYVIND KITTELSAA f. 1981, Lærer på ungdomskole NICO HAMBROS VEI
INGER ELISABETH KRISTIANSEN f. 1951, Pensjonist VESTLISVINGEN
1
KIRSTEN ANTONIE JENSEN LANDSVERK f. 1955, Pensjonist GRINDBAKKEN
2
HANNE GURINE AANENSEN f. 1977, Teamleder TANGERUDBAKKEN
3
KNUT RAGNVALD MOE f. 1950, Pensjonist TJONERUDVEIEN
4
AASE BRITT ANDERSEN f. 1953, Pensjonist Menighetssekr ODVAR SOLBERGS VEI
5
ANETTE MARIE BØE THORKILDSON f. 1971 HØYBRÅTENVEIEN
6
KENNETH FLØISTAD ELLEFSEN f. 1983, Høyskolelektor-stipendiat OSPELIA
7
TONE ELISABETH BAKKEN f. 1965, Lektor STOVNERVEIEN
8
RIMA JUSTINE RAJENDRAM f. 1992, Sykepleier VEITVETSTUBBEN
9
JORID NÆSS-TORHEIM f. 1970, Operasjonssykepleier SKANSEVEIEN
10
SOLVOR HOLTER f. 1980, NorsklærerVoksenopplæring STOVNERLIA