2

GUNN BENTE STENBRENDEN

Stilling: . Fødselsår: 1962 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i SØRE OSEN SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste