2

TOVE KARIN LYNGSMO ANGELTVEIT

Stilling: . Fødselsår: 1970 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LANDRO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste