3

HEIDI ØDEGÅRD VIK

Stilling: . Fødselsår: 1983 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LANDRO SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste