13

KRISTINE NERHAGEN

Stilling: Avisombud. Fødselsår: 1958 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØSTBY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
SIV RØNNINGEN f. 1953, Byggesakingeniør Fjellbygda
2
SISSEL MYHRE STORBÆK f. 1965, Hjelpepleier Østby
3
ROAR ØSTMOE f. 1969, Postombud Østby
4
OLE MAGNUS OUREN f. 1976, Bonde Ny Jord
5
RENATE HANSSEN f. 1993, Barne- og ungdomsarbeider Østby
6
MADELEINE FALDMO SKOGBERGET f. 1988, Barne- og ungdomsarbeider Østby
7
TOVE BEKK f. 1955, Industriearbeider Østby
8
LISBET NESBAKKEN f. 1953, Renholder/Barnehageas. Østby
9
VIVI KARLSMOEN SKJÆRHOLDEN f. 1973, Fagarbeider Østby
10
ELSE MARIE HEDSTRØM f. 1944, Pensjonist Nesvollberget
11
PER EDVARD PEDERSEN f. 1962, Byggmester Østby
12
SUE BJØRSETH f. 1965, Kirketjener Østby