13

KRISTINE NERHAGEN

Stilling: Avisombud. Fødselsår: 1959 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ØSTBY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
SIV RØNNINGEN f. 1954, Byggesakingeniør Fjellbygda
2
SISSEL MYHRE STORBÆK f. 1966, Hjelpepleier Østby
3
ROAR ØSTMOE f. 1970, Postombud Østby
4
OLE MAGNUS OUREN f. 1977, Bonde Ny Jord
5
RENATE HANSSEN f. 1994, Barne- og ungdomsarbeider Østby
6
MADELEINE FALDMO SKOGBERGET f. 1989, Barne- og ungdomsarbeider Østby
7
TOVE BEKK f. 1956, Industriearbeider Østby
8
LISBET NESBAKKEN f. 1954, Renholder/Barnehageas. Østby
9
VIVI KARLSMOEN SKJÆRHOLDEN f. 1974, Fagarbeider Østby
10
ELSE MARIE HEDSTRØM f. 1945, Pensjonist Nesvollberget
11
PER EDVARD PEDERSEN f. 1963, Byggmester Østby
12
SUE BJØRSETH f. 1966, Kirketjener Østby