2

KNUT ARNE LYBÆK

Stilling: . Fødselsår: 1973 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i AURSKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNA SOFIE MØRLAND f. 1972 Vierkjerrkroken, Aurskog
3
ELISABETH RYE f. 1956 Kirkebyvn.8, Aurskog
4
ELLEN LOTTERUD f. 1968 Aurvn. 112, Aurskog
5
JENS-KRISTIAN WAALER f. 1959 Dingsrudvn. 1, Aurskog
6
ANN-CECILIE MYHRVOLD VIKA f. 1976 Heggevikvn. 201, Aurskog
7
ANDREAS BREKKEN f. 1969 Øiaveien 8, Aurskog
PER EDVARD TØNSBERG f. 1959 Tønsbergvn. 62, Aurskog