2

KNUT ARNE LYBÆK

Stilling: . Fødselsår: 1972 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i AURSKOG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNA SOFIE MØRLAND f. 1971 Vierkjerrkroken, Aurskog
3
ELISABETH RYE f. 1955 Kirkebyvn.8, Aurskog
4
ELLEN LOTTERUD f. 1967 Aurvn. 112, Aurskog
5
JENS-KRISTIAN WAALER f. 1958 Dingsrudvn. 1, Aurskog
6
ANN-CECILIE MYHRVOLD VIKA f. 1975 Heggevikvn. 201, Aurskog
7
ANDREAS BREKKEN f. 1968 Øiaveien 8, Aurskog
PER EDVARD TØNSBERG f. 1958 Tønsbergvn. 62, Aurskog