LIV BETTY HESJADALEN

Stilling: . Fødselsår: 1954 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i RYGGE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Cand.paed.spec-graden

Fagleder spes.ped.

Hovedfag spec.ped.

Lederopplæring Østfold Fylkeskommune

Spesialutdanning i rådgivning

Verv i kirkelig sammenheng

Larkollen kapellstyre/Larkollen kirke, leder

Rygge menighetsråd

Rygge og Ekholt diakoniutvalg

Rygge og Ekholt fellesråd

Satsningsområder

  • Åpen kirke for alle og rom for mangfold
  • Vigsel for likekjønnede ikke skal reserveres/gjøres vanskeli
  • Ingen utestengt fra arbeid i kirken pga legning/samlivsform
  • Kirken skal stå opp for alle former for vold og ekstremisme
  • Trygge rom for de med vonde opplevekser og gi nytt livsmot

Andre kandidater på samme liste