9

JOAR SCOT HAAVIK

Stilling: . Fødselsår: 2003 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i LODDEFJORD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste