5

JORUN FOUGNER

Stilling: Pansjonert 1. Amanuensis. Fødselsår: 1940 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1965, Daglig Leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1984, Jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1967, Daglig Leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1994, Daglig Leder Melumveien
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1971, 1. Amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1974, Medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1947, Pensjonert Lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
9
TORILL MAY VESTLY f. 1947, Pensjonist Ekraveien
10
CATHRINE ROSMER f. 1967, Utredningsleder Sørkedalsveien
11
KARIN HOFF f. 1957, Sykepleier Grindbakken