9

TORILL MAY VESTLY

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1948 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1966, daglig leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1985, jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1968, daglig leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1995, daglig leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1941, pensjonert 1.amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1972, 1.amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1975, medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1948, pensjonert lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
10
CATHRINE ROSMER f. 1968, utredningsleder Sørkedalsveien
11
RAGNHILD ABRAHAMSEN HYPHER f. 1946, pensjonert lærer Aslakveien
12
KARIN HOFF f. 1958, sykepleier Grindbakken