9

TORILL MAY VESTLY

Stilling: Pensjonist. Fødselsår: 1947 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN f. 1965, Daglig Leder Bjerkebakken
2
GURO MARGRETHE MOLLNES f. 1984, Jurist Olaf Bulls vei
3
ARNE NORRUD f. 1967, Daglig Leder Vækerøveien
4
CECILIE TROGSTAD JOHNSEN f. 1994, Daglig Leder Melumveien
5
JORUN FOUGNER f. 1940, Pansjonert 1. Amanuensis Søndre Rød
6
ELLEN HIORTH MARTHINSEN KULSET f. 1971, 1. Amanuensis Røaveien
7
ATLE SØRVANG KOREN f. 1974, Medieingeniør Røa Terrasse
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD f. 1947, Pensjonert Lektor Hoffsjef Løvenskjolds vei
10
CATHRINE ROSMER f. 1967, Utredningsleder Sørkedalsveien
11
KARIN HOFF f. 1957, Sykepleier Grindbakken