ÅSTE DOKKA

Stilling: . Fødselsår: 1981 Supplert kandidat ved Menighetsrådsvalget i TORSHOV OG LILLEBORG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

1999 - 2006
Cand. theol. UiO

2006 - 2007
Vikar i Oslo, div. vikariater

2008 - 2015
Stipendiat/PHD UiO

2015 - 2016
Seniorrådgiver, Bispemøtet, Dnk

2016 -
Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Verv i kirkelig sammenheng

Div. verv i Dnk, Norsk kvinnelig teologforening, TeoLOgene,

1994 - 1998
Speiderleder, Bekkelaget KFUK

1996 - 2002
Ungdomsleder, div verv Nordstrand menighet

2000 - 2006
Div.verv Norges kri.lige studentforbund, bla leder Landsstyr

2002 - 2019
Kirkens Bymisjon, Bibelselskapet etc

Satsningsområder

  • Gudstjenesteliv
  • Tilbud for skolebarn
  • Kirkemusikk
  • Frivillighet
  • Fellesskap og lavterskeltilbud til vanlige folk

Andre kandidater på samme liste