2

BERIT KRISTIANSEN

Stilling: pensjonist. Fødselsår: 1953 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HELGERUD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

tidligere rektor

Verv i kirkelig sammenheng

kirkens arbeidsgiverorganisasjon landsråd

nestleder i menighetsrådet i Helgerud de siste 4 årene

representant i Bærum kirkelige fellesråd

sekretær i Norges KFUK-KFUM

styreleder Rønningen folkehøgskole

Utfyllende presentasjon

målet for oslo bispedømme er: "mer himmel på jord". jeg er virkelig opptatt av at vi fortsetter å være og befester oss som en kirke som  virkelig er åpen for alle- når de ønsker og trenger kirken. selv nå da vi ikke lenger er en statskirke, må "mannen i gata" se på oss som en kirke som virkelig er der slik de har gjort i mange hundre år. og vi må tørre å gå ut til folket. det er ingen motsetningmellom å ha mange aktiviteter som bruker kirken og det å gå ut. Gudstjenesten må være et levende samlingspunkt for den enkelte og utgangspunkt for å gå ut! vi må ha et attraktivt barne- og ungdomsarbeid og gjennom det når vi resten av storfamilien og alle generasjoner. kirken må også være en kulturformidler og åpne øynene for musikk, teater og kunst av alle slag.

Andre kandidater på samme liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1948, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1963, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1954, pensjonist 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1974, leder 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1965, lærer 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1968, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1987, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1963, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1969, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1953, pensjonist 1338 Sandvika