5

TORILL GRIMSTAD OSBERG

Stilling: leder. Fødselsår: 1974 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HELGERUD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

leder for avdelingen

sivilingeniør

Verv i kirkelig sammenheng

frivillig i Helgerud menighet

kirkekomiteen i shanghai

startet hoppetitten barnegospel

startet tweensing koret

voksenleder i tensing kor

Utfyllende presentasjon

Helgerud skal være eit fellesskap, der alle kan oppleve at dei er velkomne og har ein plass. vere relevant møteplass for menneske i alle aldrar, på tvers av generasjonar. Og veldig viktig: dei som ønsker å vere til nytte, må få opgåver som passer. Dei som kjem til Helgerud for dap, begravelse eller andre sammenhengar skal bli profesjonelt mottatt og skal oppleve å bli tatt på alvor. Eit godt barnearbeid er ekstra viktig, fordi dette trekk heile familier til kirka, også dei som ikkje er vane med å gå i kirka frå før.
trusopplæringsopplegget for barn på alle alderstrinn bør vere med. eg er også spesielt opptatt av at trusopplærings-tiltaka og det faste aktivitetene bygger kvarandre opp.

Andre kandidater på samme liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1948, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1953, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1963, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1954, pensjonist 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1965, lærer 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1968, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1987, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1963, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1969, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1953, pensjonist 1338 Sandvika