6

KRISTIN INGA HULBAK SKAAR

Stilling: lærer. Fødselsår: 1965 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HELGERUD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Verv i kirkelig sammenheng

ansvarllig adventmarkedet

barnegospel- startet opp tweens

medliturg

menighetens arbeid

sittet i menighetsrådet

Utfyllende presentasjon

å ha et relevant tilbud til alle typer mennesker i alle aldre bør alltid være i fokus. hva behovet er og hva som fungerer, vil nok variere over tid. det er viktig at alle kan føle seg velkommen i menigheten vår. jeg er spesielt opptatt av hvordan vi kan ta vare på de unge i overgangen mellom barn/ungdom/ung voksen.

Andre kandidater på samme liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1948, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1953, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1963, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1954, pensjonist 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1974, leder 1346 Gjettum
7
KJERSTI THOEN f. 1968, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1987, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1963, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1969, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1953, pensjonist 1338 Sandvika