7

KJERSTI THOEN

Stilling: økonomidirektør. Fødselsår: 1968 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HELGERUD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

økonomidirektør i Telenor eiendom

Verv i kirkelig sammenheng

KFUK-KFUM

styremedlem kirkens nødhjelp

Satsningsområder

  • styrke menigheten
  • styrke ungdomsarbeidet
  • sikre frivillig arbeid
  • eksperimentere med gudstjenester for å tiltrekke mennesker

Utfyllende presentasjon

fortsette, og styrke, Helgerud menighet som et godt sted å møtes for de som bor i menigheten. være en levende folkekirke for undring, tro og tilhørighet. 
styrke barne og ungdomsarbeidet, og skape gode inkluderende og attraktive møteplasser. 
eksperimentere med ulike typer gudstjenester for å trekke flere til kirken.
sikre fortsatt stort frivillig arbeid.

Andre kandidater på samme liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1948, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1953, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1963, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1954, pensjonist 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1974, leder 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1965, lærer 1352 Kolsås
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1987, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1963, Daglig leder 1346 Gjettum
10
BERNHARD HESTHAG f. 1969, Adjunkt 1352 Kolsås
11
TOR VOLD f. 1953, pensjonist 1338 Sandvika