10

BERNHARD HESTHAG

Stilling: Adjunkt. Fødselsår: 1969 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i HELGERUD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Yrke / utdanning

Adjunkt ved Vøyenenga ungdomsskole

Verv i kirkelig sammenheng

deltatt i dåpsopplæringsutvalg og grønt utvalg

huseierforeninger

sittet i ulike styrer innen kristent skole/studentlag,

Utfyllende presentasjon

jeg ønsker at Helgerud menighet skal være en åpen folkekirke, med stor takhøyde,slik at alle kan finne sin kirke med tanke på egen tro og sosialt liv. vi må lage en naturlig møteplass for ulike anledninger og aldrer. jeg vil jobbe for at menigheten fortsatt skal engasjere seg i å ta vare på skaperverket og rettferdig fordeling gjennom grønn kirke. jeg mener kirken har et ansvar for å forkynne og forvalte skaperverket på en bærekraftig måte.

Andre kandidater på samme liste

1
KAARE GRANHEIM f. 1948, pensjonist 1346 Gjettum
2
BERIT KRISTIANSEN f. 1953, pensjonist 1346 Gjettum
3
JON INGE SCHIAGER KJERNLIE f. 1963, senior rådgiver 1336 Sandvika
4
ANNE-GRETHE SKJERVE f. 1954, pensjonist 1346 Gjettum
5
TORILL GRIMSTAD OSBERG f. 1974, leder 1346 Gjettum
6
KRISTIN INGA HULBAK SKAAR f. 1965, lærer 1352 Kolsås
7
KJERSTI THOEN f. 1968, økonomidirektør 1365 Blommenholm
8
HANNE ELISABETH KERVEL FJØRTOFT f. 1987, koordinator 1346 Gjettum
9
HANS MORTEN BRUUN f. 1963, Daglig leder 1346 Gjettum
11
TOR VOLD f. 1953, pensjonist 1338 Sandvika