11

MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ

Stilling: . Fødselsår: 1955 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gudstjenesten
  • Gjensidig internasjonal utveksling
  • Misjon

Utfyllende presentasjon

1. Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)

Jeg stiller til valg fordi jeg har tilhørighet i Den norske kirken og har et medansvar for å opprettholde og utvikle arbeidet i menigheten. 
 
2. Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)

Slik jeg ser det, er gudstjenesten hjertet som samler oss, gir åndelig påfyll og ny energi til livet. Det er fint at mange blir aktivisert. Det styrker opplevelsen av tilhørighet. Vi er del av den verdensvide kirke. Derfor er også gjensidig internasjonal utveksling og misjon viktig for meg.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1964 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1957 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1955 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1963 6421 Molde
5
ELI MARGRETHE HOLMEM f. 1952 6421 Molde
6
ANETTE HOÅS f. 1980 6421 Molde
7
JAHN SVERRE JENSEN f. 1951 6421
8
MAX INGAR MØRK f. 1957 6429 Molde
9
GERD NESDAL f. 1956 6421 Molde
10
Anette Carita Stranden f. 1971 6416 Molde