11

MARIT OLINE HOVDE SYLTEBØ

Stilling: . Fødselsår: 1952 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i BOLSØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsningsområder

  • Gudstjenesten
  • Gjensidig internasjonal utveksling
  • Misjon

Utfyllende presentasjon

1. Hvorfor har du sagt ja til å stille på liste til menighetsrådsvalget 2019? (Max 50 ord)

Jeg stiller til valg fordi jeg har tilhørighet i Den norske kirken og har et medansvar for å opprettholde og utvikle arbeidet i menigheten. 
 
2. Hvilke deler av menighetsarbeidet er det som engasjerer deg spesielt? (Max 50 ord)

Slik jeg ser det, er gudstjenesten hjertet som samler oss, gir åndelig påfyll og ny energi til livet. Det er fint at mange blir aktivisert. Det styrker opplevelsen av tilhørighet. Vi er del av den verdensvide kirke. Derfor er også gjensidig internasjonal utveksling og misjon viktig for meg.

Andre kandidater på samme liste

1
KRISTIN TVEIKRA AARØ f. 1961 6419 Molde
2
BENGT EINAR ANDRESEN f. 1954 6421 Molde
3
INGUNN FLATAKER f. 1952 6421 Molde
4
HARALD HEIENE f. 1960 6421 Molde
5
ELI MARGRETHE HOLMEM f. 1949 6421 Molde
6
ANETTE HOÅS f. 1977 6421 Molde
7
JAHN SVERRE JENSEN f. 1948 6421
8
MAX INGAR MØRK f. 1954 6429 Molde
9
GERD NESDAL f. 1953 6421 Molde
10
Anette Carita Stranden f. 1968 6416 Molde